English Dutch Norwegian

Salmon Fishing in Holmfoss - 2023!

Laksefiske i Holmfoss – Villaksens kongerike i Numedalslågen.  

Fiskekort kjøper du på: https://elveguiden.no

Ytterligere informasjon, kontakt Holmfoss Lakselag SA på + 47 97961776, eller + 4791104383,

Om fiskesoner og priser: https://elveguiden.no

Sone 1 (Fossen) Halvdøgnskort 400,- Sone 2 Døgnkort kr 400,- / Ettermiddagskort kr 315,- Sone 3 Døgnkort kr 400,-

Sesongkort sone 2 fra kr 7.000,- sone 2 og 3 kr 10.800,- sone 3 kr 4.000,- 

Sesongen 2023 fra 15. mai - 15. august.

paypal 37x23