English Dutch Norwegian

Salmon Fishing in Holmfoss - 2024!

Laksefiske i Holmfoss – Villaksens kongerike i Numedalslågen.  

Fiskekort kjøper du på: https://elveguiden.no

Ytterligere informasjon, kontakt Holmfoss Lakselag SA på + 47 97961776, eller + 4791104383,

Om fiskesoner og priser: https://elveguiden.no

Sone 1 (Fossen) Halvdøgnskort 420,- Sone 2 Døgnkort kr 420,- / Ettermiddagskort kr 350,- Sone 3 Døgnkort kr 400,-

Sesongkort sone 2 fra kr 7.500,- sone 2 og 3 kr 10.800,- sone 3 kr 4.000,-

(fiske i sone 3 er gjenstand for evaluering inneværende sesong)

Sesongen 2024 fra 15. mai - 8. august. (mulig forlengelse ved "midtsesongsevaluering")

paypal 37x23